تبلیغات در گوگل بدون خدمات

توجه: قابل ذکر می باشد در پکیج های زیر هیچگونه پشتیبانی نسبت به رفع و رجوع مدیرت اکانت شما از سوی مجموعه ما انجام نمیشود. در صورتی که توانایی مدیریت و بهینه سازی کمپین تبلیغاتی گوگل را ندارید به دلیل از بین رفتن بودجه و پاسخ نگرفتن از شیوه تبلیغات در گوگل و در نهایت نارضایتی که برای شما ایجاد می شود به هیچ عنوان پکیج های زیر را پیشنهاد نمی کنیم می توانید از پکیج های ” تبلیغات در گوگل مدیریت شده “ استفاده کنید تا هیچگونه نگرانی نسبت به بازدهی تبلیغات نباشید.

پکیج 100 لیری اختصاصی

* ارائه 150 لیر هدیه (یکبار)
* مشاوره رایگان
* ساخت اکانت رایگان
* تحویل به صورت کاملا خام
* دسترسی مستقیم به اکانت
* بدون هیچگونه خدمات مدیریتی

پکیج 200 لیری اختصاصی

* ارائه 150 لیر هدیه (یکبار)
* مشاوره رایگان
* ساخت اکانت رایگان
* تحویل به صورت کاملا خام
* دسترسی مستقیم به اکانت
* بدون هیچگونه خدمات مدیریتی

پکیج 500 لیری اختصاصی

* ارائه 150 لیر هدیه (یکبار)
* مشاوره رایگان
* ساخت اکانت رایگان
* تحویل به صورت کاملا خام
* دسترسی مستقیم به اکانت
* بدون هیچگونه خدمات مدیریتی

پکیج 1000 لیری اختصاصی

* ارائه 150 لیر هدیه (یکبار)
* مشاوره رایگان
* ساخت اکانت رایگان
* تحویل به صورت کاملا خام
* دسترسی مستقیم به اکانت
* بدون هیچگونه خدمات مدیریتی

پکیج 2000 لیری اختصاصی

* ارائه 150 لیر هدیه (یکبار)
* مشاوره رایگان
* ساخت اکانت رایگان
* تحویل به صورت کاملا خام
* دسترسی مستقیم به اکانت
* بدون هیچگونه خدمات مدیریتی