تبلیغات ماهانه گوگل با خدمات

تبلیغات ماهانه گوگل - پکیج 1 (ساعات و روزهای کاری)

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* ساعات نمایش از 8 الی 18 روزهای کاری
* محدود به 2 عبارت کلیدی
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* ضمانت یکماه نمایش
* بدون محدودیت کلیک
* ضمانت برگشت وجه در صورت عدم رضایت

تبلیغات ماهانه گوگل - پکیج 2 (شبانه روزی)

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* ساعات نمایش 24 ساعته
* محدود به 2 عبارت کلیدی
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* ضمانت یکماه نمایش
* بدون محدودیت کلیک
* ضمانت برگشت وجه در صورت عدم رضایت

تبلیغات ماهانه گوگل - پکیج 3 (ساعات و روزهای کاری)

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* ساعات نمایش از 8 الی 18 روزهای کاری
* محدود به 5 عبارت کلیدی
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* ضمانت یکماه نمایش
* بدون محدودیت کلیک
* ضمانت برگشت وجه در صورت عدم رضایت

تبلیغات ماهانه گوگل - پکیج 4 (شبانه روزی)

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* ساعات نمایش 24 ساعته
* محدود به 5 عبارت کلیدی
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* ضمانت یکماه نمایش
* بدون محدودیت کلیک
* ضمانت برگشت وجه در صورت عدم رضایت